Voor U gelezen...
Geachte schepen, beste Benjamin,

Wij geloven U graag, ... en delen uwe droom. Waar is de tijd dat er in onze (deel)gemeente(n) wel meerdere zalen waren waar de jeugdverenigingen terecht konden voor hun activiteiten.
Allicht heb je zelf nog wel enige herinnering aan ons jeugdhuis aan het station. Misschien ben je er als jongeling
(zoals sommige van uw collega’s) ooit nog geweest.
Ruim 20 jaar hebben we daar onze werking uitgebouwd en gelukkig was er toen de steun van de Vlaamse Gemeenschap, want wat onze opeenvolgende gemeentebesturen ons toen te bieden hadden, was pover en beschamend. Temeer als wij de vergelijking maakte met de vele gemeenten die Vlaanderen toen telde. Jawel zulle, de federatie van jeugdhuizen waar we bij aangesloten waren, deelde ons die informatie !
De grootste financiële slokop voor het jeugdhuis was toen uiteraard onze huisvesting. Niet alleen de normale onkosten (huur/verzekeringen/verwarming e.d) die er bij het huren van onze lokalen  bij kwamen, maar ook de noodzakelijke aanpassingen aan deze gebouwen, waren een zware dobber en een belemmering om onze jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen.
Om héél kort te zijn, beste Benjamin... wij verbouwde toen niet alleen het ontmoetingslokaal, vergaderruimte, polyvalente werkingsruimte, secretariaat, maar ook de sanitaire voorzieningen die een eigentijdse update nodig hadden.
Last but not least... verbouwden we de fietsenstalling om tot een zaaltje voor ruim 200 pers.
Alles met bijkomende accessoires : verzekeringen, (brand)veiligheid, en natuurlijk gekeurd door onze toenmalige vrijwillige brandweer.
Uiteraard zijn deze noodzakelijk verbouwingen er niet op één jaar gekomen maar werden deze over die 20 jaren verspreid. MOOI OM TE WETEN... gene frank aan toelagen vanuit het gemeentebeleid hé.
Mocht je willen weten waarom we uiteindelijk deze gebouwen hebben moeten opgeven...
Wel beste Benjamin, en allen die deze column lezen... het dak lekte langs alle kanten en dat was een kost die wij niet konden opbrengen. Den brouwer stuurde ons door naar de eigenaar, en deze laatste had geen zin in een renovatie.
Ondanks al onze inspanningen... EXIT lokalen JH Pluto.
In de hoop op (?) zijn we nog (in beperkte mate) een paar jaar doorgegaan met enkele activiteiten, maar zonder het lokaal was de vlam al vlug uit de pijp.
Heden hebben we op vraag van "de jongeren van vandaag" sinds eind 2016 de werking terug opgestart.  Uiteraard hebben wij geleerd uit het verleden en zullen onze beperkte financiële middelen niet meer in gebouwen stoppen waar we geen eigenaar van zijn.
Bovendien heeft de wetgever het ons quasi onmogelijk gemaakt om heden als jeugdvereniging dergelijk kosten te dragen voor z'n lokalen, en dan ook nog te voldoen aan de Vlaamse wetgeving van Vlarem II  & III.
Dat is meteen ook de reden waarom bijna alle zalen uit het verleden zijn verdwenen en de publieke sector niet meer investeert(de) in de (ver)bouw(ing) van zalen.
De wetgever heeft dus gedaan wat zij dachten te moeten doen, met als resultaat dat we nu aangewezen zijn op onze plaatselijke overheid om die leemte op te vullen.
Wij nemen aan dat je ook niet blind bent en de ervaring deelt hoe onze gemeente er met rasse schreden is op achteruit gegaan en het uitgaansleven op sterven na dood is.
Wanneer men na 22.00 uur het centrum en/of z'n deelgemeenten betreedt, kan je genieten van een doodse stilte. Welkom in het levendige Herzele !
Waar is de tijd dat Herzele bij uitstek een sociale en levendige gemeente was, waar zowel oud als jong er zijn gading vond. Ooit waren we een gemeente die het jonge volk vanuit heel Vlaanderen aantrok :
Dancings te Sint Lievens Esse (3), Woubrechtegem (1), Herzele Centrum (2), Borsbeke (1)
De jeugdhuizen Egidius S.L.E & Pluto Station
(wij dus), 't Uilekot en al de andere veelal politiek verwante jeugdbewegingen. Wat blijft er nog over van wat er ooit is geweest ?

Neen beste Benjamin, wat vooraf gaat, is uw fout niet. Maar in uw droom erken jij een acuut probleem : Een geschikte zaal in onze gemeente waar de jeugd terecht kan voor z'n fuiven en optredens.  Je bent dus onze hoop in bange dagen/jaren.
Als wij in oogschouw nemen wat onze gemeente nu te bieden heeft aan accommodatie voor het organiseren van podiumactiviteiten, zijn we vlug uitgepraat.

1. Feestzaal 't hoefijzer -
Woubrechtegem  :
Pro: Centrale ligging. Parking. Basic keuken. Geschikt voor kleinschalig activiteiten.
Contra: Geen afsluitbare aparte ruimte voor materialen eigen aan de organisatie en persoonlijke spullen van de medewerkers.
WC-ruimte = Héél basic, ontoegankelijk voor gehandicapten personen.

2. De Wattenfabriek - Herzele

Pro : Centrale ligging. Parking. Keuken. Geschikt voor allerhande activiteiten.
Contra: Niet echt geschikt voor concertoptredens en/of fuiven. Storendgevoelig voor buurtbewoners die hun jeugdjaren ontgroeid zijn.

3. Cultuurtempel  "De Steenoven" - Herzele

Pro : Centrale ligging. Parking. Geschikt voor podium & filmactiviteiten. Prachtzaal.
Contra: Kalender veelal volzet  (grotendeels door niet gemeentelijke organisaties)
Geen mogelijkheid voor drankgebruik/verkoop in eigen beheer.
Dat laatste is uiteraard een zware handicap, want niet alle vormen van podiumactiviteiten kunnen hierin worden georganiseerd.
VB : Als jeugdvereniging zijn we gehouden onze inkomprijs minimaal te houden, wat we kunnen compenseren door de verkoop van dranken. Zelfs evt. projectsubsidies kunnen dit niet compenseren.

Besluit :  En we gaan het kort houden. De reden van deze publicatie is... 'uw' en ook onze droom. De verkiezingen zijn gepasseerd. Je was gedurende de voorbije 6 jaar schepen van jeugd en je was zichtbaar. Van ons geen negatieve prietpraat wat je persoon en uw mandaat betreft.
De meerderheid van onze bevolking heeft je de kans gegeven daar nog op z'n minst 6 jaren aan toe te voegen. Je bent nu zelfs bevorderd tot eerste schepen wat je allicht nog wat meer gewicht zal geven om uwe droom te kunnen verwezenlijken.
Wij hopen uiteraard dat je geen 6 jaar gaat wachten om daar zichtbaar werk van te maken.

Eind vorig jaar hebben we noodgedwongen voor onze podiumoptredens de gemeentegrens moeten oversteken naar het naburige Oosterzele. Wij geven het maar mee voor wat het waard is: 
héél prettige ontvangst en samenwerking met de dienst cultuur in Oosterzele.
Op elk vlak behulpzaam en een persoonlijke rondleiding in de gebouwen van Trefcentrum
Den Amb8. Betaalbare prijs, en vlotte opvolging. Absoluut geen enkele vooringenomenheid.
Zonder in uw en/of  het college z'n plaats te willen treden, kunnen we het aanbevelen daar eens een bezoek te brengen hoe een polyvalente zaal er zou moeten uitzien. Uiteraard is de ligging belangrijk en moet ze toekomst gericht te zijn. Weg uit de woonomgeving is een belangrijke optie.
Plaats van inplanning speelt geen rol. Een ruime parking is uiteraard onontbeerlijk.
Succes toegewenst !
De wildste dromen van onze politici
BENJAMIN ROGIERS - Open VLD
Schepen van o.a. Jeugd, Onderwijs, Feestelijkheden ...
"Verantwoorde fuifzaal"
Onze jongeren zijn heel belangrijk, niet alleen in Herzele, dat is zo in elke gemeente.
Zij vormen immers de toekomst van de gemeente. Het is dan ook belangrijk dat zij zich thuis en goed
voelen en niet de nood voelen om de gemeente te verlaten.
Ontspanning en de mogelijkheden daartoe staan dus hoog op de agenda.
Ik droom al jaren van een heuse fuifzaal waar op een verantwoordelijke manier kan gefeest worden,
zonder klachten van buren of verkeersproblematiek. Waar alles voorhanden is en dus geen tent moet
opgezet worden of geen toog moet worden geïnstalleerd. Waar ouders met een gerust hart hun kinderen
dichtbij kunnen laten fuiven.
Maar ook onze jeugdverenigingen spelen een belangrijke rol in het welbevinden van de jongeren in de
gemeente.
Dagelijks, wekelijk, maandelijks staan vele vrijwilligers klaar om onze jongeren op te vangen en een fijne
tijd te laten beleven. Veelal doen ze dat in een infrastructuur die even oud is als de jeugdvereniging zelf.
Het is dan ook een droom hen moderne en dergelijke huisvesting met sanitair, opberg- en speelruime en
alle andere benodigdheden ter beschikking te stellen.
Dat is trouwens de reden  waarom MFL-Herzele vorige jaar de kaart trok van de jeugdverenigingen en
hun infrastructuur.  (Pers: jadn)

Bron : Weekblad Deze week - 07/02/'18

Héél veel jongeren zouden dat idee allicht wel genegen zijn.. mochten we terugkeren naar de stationswijk. 
Pluspunt : Wij zijn heel proper op onszelf.

Als we schepen Van Damme daarmee van dienst kunnen zijn,
gaan we ons daar toch eens over beraden zulle. J