Ook uw foto's op deze
website ???
Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep
Iemand nog foto’s uit de tijd van … en je wil deze delen met …
dan mag je ons die doorsturen via mail.
Alle foto’s waar de jeugd “van toen” hun zonden beleefden en zich expliciet
in of rond JH Pluto situeerden kunnen worden weergeven en mag je ons toesturen.
Je hebt nog wel enkele foto's maar geen scanner !
Geen probleem, mail ons of laat het ons weten via Facebook
Bij voldoende steun bekijken we of er ander initiatieven  kunnen worden genomen.
(Reünie, fuif, uitstap, enz...) Tis alvast een begin hé  J

Zie je het idee zitten… dan graag uw inbreng,
en stuur dit bericht door naar andere oud Pluto leden.
En/of plaats een link van deze website op uw Facebook account.

Welgemeende vriendelijke  groeten,
Het flashback team

In memory

Noot : Betere of nieuwe foto's altijd welkom


Credits : Kristof - Serge - Alibert - Kris - Els - Irina - Sabine - Erika - Lutgard - Cindy - Rita - Ann - Marc M - Nelly - Marc V.C - Ria - Ingrid


Inschrijven       FanMail        Uitschrijven
U wil op de hoogte blijven van dit initiatief maar ziet er tegenop om constant deze website te moeten bezoeken om maar niets te missen.
Wij bieden U een oplossing via FanMail
Nu kan je op eenvoudig verzoek "inschrijven"
via mail en bij belangrijke wijzigingen of planingen houden wij u op de hoogte via FanMail. Indien je om welke reden dan ook u wil "uitschrijven" kan dit op dezelfde wijze.

Stuur ons een
Mail met als onderwerp: INSCHRIJVEN of indien gewenst: UITSCHRIJVEN.

Uit respect op uw privacy kan je er van op aan dat uw mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven, en enkel zal worden gebruikt voor de hierboven vermelde doelstelling.

Tot slot... Dit initiatief heeft maar kans op slagen, wanneer we zoveel mogelijk oud leden bereiken !  U kan hieraan helpen.
En al de vele andere in gedachten, waarvan geen foto beschikbaar is.
Om even stil bij
te worden.
 

Welkom op het nieuw adres van Jeugdhuis PLUTO
Vergeet dit niet opnieuw toe te voegen aan uw favorieten !
Jawel, zoals aangekondigd zijn we verhuist naar een eigen stek. (domeinnaam)
Dit was nodig omdat wij te beperkt waren in opslagcapaciteit.
Iedereen die ons een warm hart toedraagt,.. en deze site in leven wens te houden,
kan ons steunen door een kleine bijdrage vanaf 1€ te storten op onderstaande bankrekening.

8 Vanaf een storting van 2€ wordt daarvan melding gemaakt in de donateurlijst  7
Welgemeende dank aan al de donateurs,
Het flashback team
BE85 9731 5878 6206

Jeugdhuis Pluto Herzele
9550     HERZELE
Bic: ARSPBE22