Voor U gelezen...
De wildste dromen van onze politici
Héél veel jongeren zouden dat idee allicht wel genegen zijn.. mochten we terugkeren naar de stationswijk. 
Pluspunt : Wij zijn heel proper op onszelf.

Als we schepen Van Damme daarmee van dienst kunnen zijn... WIJ zijn geïnteresseerd  !   J
Geachte schepen, beste Benjamin,

Wij geloven U graag, ... en delen uwe droom. Waar is de tijd dat er in onze (deel)gemeente(n) wel meerdere zalen waren waar de jeugdverenigingen terecht konden voor hun activiteiten.
Allicht heb je zelf nog wel enige herinnering aan ons jeugdhuis aan het station. Misschien ben je er als jongeling
(zoals sommige van uw collega’s) ooit nog geweest.
Ruim 20 jaar hebben we daar onze werking uitgebouwd en gelukkig was er toen de steun van de Vlaamse Gemeenschap, want wat onze opeenvolgende gemeentebesturen ons toen te bieden hadden, was pover en beschamend. Temeer als wij de vergelijking maakte met de vele gemeenten die Vlaanderen toen telde. Jawel zulle, de federatie van jeugdhuizen waar we bij aangesloten waren, deelde ons die informatie !
De grootste financiële slokop voor het jeugdhuis was toen uiteraard onze huisvesting. Niet alleen de normale onkosten (huur/verzekeringen/verwarming e.d) die er bij het huren van onze lokalen bij kwamen, maar ook de noodzakelijke aanpassingen aan deze gebouwen waren een zware dobber en een belemmering om onze jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen.
Om héél kort te zijn, beste Benjamin... wij verbouwde toen niet alleen het ontmoetingslokaal, vergaderruimte, polyvalente werkingsruimte, secretariaat, maar ook de sanitaire voorzieningen die een eigentijdse update nodig hadden.
Last but not least... verbouwden we de fietsenstalling om tot een zaaltje voor ruim 200 pers.
Alles met bijkomende accessoires : verzekeringen, (brand)veiligheid, en natuurlijk gekeurd door onze toenmalige vrijwillige brandweer.
Uiteraard zijn deze noodzakelijk verbouwingen er niet op één jaar gekomen maar werden deze over die 20 jaren verspreid. MOOI OM TE WETEN... gene frank aan toelagen vanuit het gemeentebeleid hé.
Mocht je willen weten waarom we uiteindelijk deze gebouwen hebben moeten opgeven...
Wel beste Benjamin, en allen die deze column lezen... het dak lekte langs alle kanten en dat was een kost die wij niet konden opbrengen. Den brouwer stuurde ons door naar de eigenaar, en deze laatste had geen zin in een renovatie.
Ondanks al onze inspanningen... EXIT lokalen JH Pluto.
In de hoop op (?) zijn we nog (in beperkte mate) een paar jaar doorgegaan met enkele activiteiten, maar zonder het lokaal was de vlam al vlug uit de pijp.
Heden hebben we op vraag van "de jongeren van vandaag" sinds eind 2016 de werking terug opgestart.  Uiteraard hebben wij geleerd uit het verleden en zullen we onze beperkte financiële middelen niet meer in gebouwen stoppen waar we geen eigenaar van zijn.
Bovendien heeft de wetgever het ons quasi onmogelijk gemaakt om heden als jeugdvereniging dergelijk kosten te dragen voor z'n lokalen, en dan ook nog te voldoen aan de Vlaamse wetgeving van Vlarem II  & III.
Dat is meteen ook de reden waarom bijna alle zalen uit het verleden zijn verdwenen en de publieke sector niet meer investeert(de) in de (ver)bouw(ing) van zalen.
De wetgever heeft dus gedaan wat zij dachten te moeten doen, met als resultaat dat we nu aangewezen zijn op onze plaatselijke overheid om die leemte op te vullen.
Wij nemen aan dat je ook niet blind bent en de ervaring deelt hoe onze gemeente er met rasse schreden is op achteruit gegaan en het uitgaansleven op sterven na dood is.
Wanneer men na 22.00 uur het centrum en/of z'n deelgemeenten betreedt, kan je genieten van een doodse stilte. Welkom in het levendige Herzele !
Waar is de tijd dat Herzele bij uitstek een sociale en levendige gemeente was, waar zowel oud als jong er zijn gading vond ? Ooit waren we een gemeente die het jonge volk vanuit heel Vlaanderen aantrok :
Dancings te Sint Lievens Esse (3), Woubrechtegem (1), Herzele Centrum (2), Borsbeke (1)
De jeugdhuizen Egidius S.L.E & Pluto Station
(wij dus), 't Uilekot en al de andere veelal politiek verwante jeugdbewegingen. Wat blijft er nog over van wat er ooit is geweest ?

Neen beste Benjamin, wat vooraf gaat is uw fout niet. Maar in uw droom erken jij een acuut probleem : Een geschikte zaal in onze gemeente waar de jeugd terecht kan voor z'n fuiven en optredens.  Je bent dus onze hoop in bange dagen/jaren.
Als wij in oogschouw nemen wat onze gemeente nu te bieden heeft aan accommodatie voor het organiseren van podiumactiviteiten, zijn we vlug uitgepraat.

1. Feestzaal 't hoefijzer -
Woubrechtegem  :
Pro: Centrale ligging. Parking. Basic keuken. Geschikt voor kleinschalig activiteiten.
Contra: Geen afsluitbare aparte ruimte voor materialen eigen aan de organisatie en persoonlijke spullen van de medewerkers.
WC-ruimte = Héél basic, ontoegankelijk voor gehandicapten personen.

2. De Wattenfabriek - Herzele

Pro : Centrale ligging. Parking. Keuken. Geschikt voor allerhande activiteiten.
Contra: Niet echt geschikt voor concertoptredens en/of fuiven. Storendgevoelig voor buurtbewoners die hun jeugdjaren ontgroeid zijn.

3. Cultuurtempel  "De Steenoven" - Herzele

Pro : Centrale ligging. Parking. Geschikt voor podium & filmactiviteiten. Prachtzaal.
Contra: Kalender veelal volzet  (grotendeels door niet gemeentelijke organisaties)
Geen mogelijkheid voor drankgebruik/verkoop in eigen beheer.
Dat laatste is uiteraard een zware handicap, want niet alle vormen van podiumactiviteiten kunnen hierin worden georganiseerd.
VB : Als jeugdvereniging zijn we gehouden onze inkomprijs minimaal te houden, wat we kunnen compenseren door de verkoop van dranken. Zelfs evt. projectsubsidies kunnen dit niet compenseren.

Besluit :  En we gaan het kort houden. De reden van deze publicatie is... 'uw' en ook onze droom. De verkiezingen zijn gepasseerd. Je was gedurende de voorbije 6 jaar schepen van jeugd en je was zichtbaar. Van ons geen negatieve prietpraat wat je persoon en uw mandaat betreft. De meerderheid van onze bevolking heeft je de kans gegeven daar nog op z'n minst 6 jaren aan toe te voegen. Je bent nu zelfs bevorderd tot eerste schepen wat je allicht nog wat meer gewicht zal geven om uwe droom te kunnen verwezenlijken.
Wij hopen uiteraard dat je geen 6 jaar gaat wachten om daar zichtbaar werk van te maken.

Eind vorig jaar hebben we noodgedwongen voor onze podiumoptredens de gemeentegrens moeten oversteken naar het naburige Oosterzele. Wij geven het maar mee voor wat het waard is:  héél prettige ontvangst en samenwerking met de dienst cultuur in Oosterzele.
Op elk vlak behulpzaam en een persoonlijke rondleiding in de gebouwen van Trefcentrum Den Amb8. Betaalbare prijs, en vlotte opvolging. Absoluut geen enkele vooringenomenheid.
Zonder in uw en/of  het college z'n plaats te willen treden, kunnen we het aanbevelen daar eens een bezoek te brengen hoe een polyvalente zaal er zou moeten uitzien. Uiteraard is de ligging belangrijk en moet ze toekomst gericht te zijn. Weg uit de woonomgeving is een belangrijke optie. Plaats van inplanning speelt geen rol. Een ruime parking is uiteraard onontbeerlijk.
Succes toegewenst !
BENJAMIN ROGIERS - Open VLD
Schepen van o.a. Jeugd, Onderwijs, Feestelijkheden ...
"Verantwoorde fuifzaal"
Onze jongeren zijn heel belangrijk, niet alleen in Herzele, dat is zo in elke gemeente. Zij
vormen immers de toekomst van de gemeente. Het is dan ook belangrijk dat zij zich thuis en
goed voelen en niet de nood voelen om de gemeente te verlaten.
Ontspanning en de mogelijkheden daartoe staan dus hoog op de agenda.
Ik droom al jaren van een heuse fuifzaal waar op een verantwoordelijke manier kan gefeest
worden, zonder klachten van buren of verkeersproblematiek. Waar alles voorhanden is en dus
geen tent moet opgezet worden of geen toog moet worden geïnstalleerd. Waar ouders met een
gerust hart hun kinderen dichtbij kunnen laten fuiven. Maar ook onze jeugdverenigingen spelen
een belangrijke rol in het welbevinden van de jongeren in de gemeente.
Dagelijks, wekelijk, maandelijks staan vele vrijwilligers klaar om onze jongeren op te vangen
en een fijne tijd te laten beleven. Veelal doen ze dat in een infrastructuur die even oud is als de
jeugdvereniging zelf. Het is dan ook een droom hen moderne en dergelijke huisvesting met
sanitair, opberg- en speelruime  en alle andere benodigdheden ter beschikking te stellen.
Dat is trouwens de reden  waarom MFL-Herzele vorige jaar de kaart trok van de
jeugdverenigingen en hun infrastructuur.  (Pers: jadn)

Bron : Weekblad Deze week - 07/02/'18De kerken van Hillegem en Ressegem worden ontwijd… wegens desinteresse onder de bevolking, liet de dorpspastoor uit Herzele ons weten.  Het kost bakken vol geld aan onderhoud en verwarming en er komt toch geen kat meer. Ook de kerken van Steenhuize, Sint-Antelinks en Woubrechtegem krijgen een multifunctionele (?) bestemming.

Men zoekt dus een overnemer. Onze burgermeester liet op Radio Star alvast z'n interesse blijken, want hij ziet veel potentieel in deze monumentale gebouwen. Neen... dit keer geen locatie voor de jeugd of andere verenigingen, ... hoewel als tentoonstellingsruimte zou het nog net kunnen want men wil absoluut de heilige stilte bewaren. En volgens onze burgervader is dit voor de plaatselijke inwoners van de "geestelijke teloorgegane kerkgemeenschap", bij uitstek een plaats om in alle stilte een boek te komen lezen.

Een tip voor ons gemeentebestuur... als geld niet echt het probleem is, kunnen wij U het project uit Erembodegem aanbevelen. Puur uit "gezonde" interesse zijn we daar kortelings eens een bezoekje gaan brengen, want zoals je weet vinden we in onze eigenste gemeente geen geschikte locatie voor ons jaarlijks festival.

Onze lieve heer is getuige, we zijn daar héél vriendelijk ontvangen en 'm is met ons alle publieke ruimtes gaan verkennen.
Alleen... de huurprijs viel sterk tegen.
L  Tja… ’t waren zware investeringen bij die verbouwingen, en heel da gebouw verwarmen + verzekeren kost een pak geld, liet de beheerder ons weten.

We hebben dan maar wijselijk besloten nog wat in Den Amb8 van Oosterzele te blijven.
In de stille hoop dat onze geachte Schepen Benjamin spoedig aan z'n woord enige gestalte geeft,
en z'n droom... ziet verwezenlijken.Van horen zeggen...
Zie ook : Helemaal HERZELE   

Een upgrade van feestzaal ’t hoefijzer in Woubrechtegem !

Dat was de melding die wij kregen van de gemeentediensten op onze vraag of daar nog een datum vrij was voor een activiteit in planning begin april 2020. Wij vonden het al vreemd dat we 2 dagen op een antwoord moesten wachten.

Uiteindelijk kwam het bericht dat wegens vernieuwingswerken aan deze zaal het antwoord negatief was. Men zal (zou) immers van begin april tot einde juni 2020 starten met de nodige renovatiewerken aan deze zaal.

Héél even kregen we een beklemmend gevoel bij de herinnering van een 3 tal jaar geleden, toen we onze Reüniefuif in deze zaal planden, en we na een prospectie vaststelde dat daar nogal wat gebreken aan deze zaal op te merken waren.

De redactie van deze website heeft zich
(na gezonde discussies) gebogen over de vraag, of het nog opportuun is om deze oude koeien uit de gracht te halen.

Om onze lezers toch een beeld te geven wat de reactie was vanuit de gemeentediensten en het schepencollege, wensen we de lezer toch een beknopt relaas weer te geven… zodat iedereen zelf zijn opinie in deze kan vormen.

Onze belangrijkste opmerking : Eén “van de twee” damestoiletten was met een houten lat kruislings afgesloten zodat deze niet meer toegankelijk was. Wij stelden toen de vraag aan de dienst: feestelijkheden/cultuur/jeugd of dit een oplossing kon krijgen tegen de datum van ons evenement.
Het antwoord was verbijsterd, neen ! Er zouden geen onderhoudswerken meer aan deze zaal gebeuren. Men planden om deze zaal in de loop van dat jaar te renoveren.
(jawel, u leest dit goed… 3 jaar geleden)

Dat deze zaal een renovatie nodig had konden we absoluut beamen. Dat een strikt noodzakelijke herstelling aan dit damestoilet daarom geen oplossing kon krijgen, was voor ons onaanvaardbaar. Dit voelde zeer onaangenaam aan, en absoluut discriminerend naar de dames.

Gezien onze reüniefuif toch wel een grote groep vrijwilligers nodig had om alles vlot te laten verlopen, hebben we als “verantwoordelijke leiding” het nodige gedaan om onze actieve leden te laten verzekeren tegen ongevallen
(op het werk). Wij wisten dat we daarvoor terecht konden bij het Provinciebestuur, die ons een gratis verzekering aanbood voor al onze actieve medewerkers op dit evenement.

De aanvraag daarvoor diende via de gemeentediensten: lees “Sociale zaken” te worden overgemaakt. Drie maand voorafgaande ons evenement hebben we al de nodige bescheidene “via persoonlijke afgifte op de gemeentedienst” ingediend.
Omdat we na meer dan 6 weken daarop volgend nog geen reactie kregen vanuit de Provincie, hebben we terug contact opgenomen en bleek er “geen aanvraag” op het provinciebestuur te zijn toegekomen vanuit de gemeente Herzele.

Wij waren dus héél VERBIJSTERD dat zoiets zomaar kon gebeuren, ons vertrouwen in onze beleidsverantwoordelijken had een hele deuk gekregen !  Dat men ons niet echt terug wilde hebben, dat snapte we wel. Maar dat men zo ver zou durven gaan. Neen he !

Dus contacteerden wij onze Burgervader, want dit was te gek voor woorden en we hingen er van uit dat hier een miscommunicatie was tussen de gemeentediensten. Of nog erger… dat men ons bewust saboteerde in ons initiatief. Omdat we denken dat onze Burgervader zich toen in een moeilijk momentum bevond, lijkt het ons ongepast hier onze pittige dialoog uit de doeken te doen.

Uiteindelijk heeft de gemeentesecretaris (thans algemeen directeur) deze communicatie overgenomen en ons een grondig onderzoek beloofd. Het resultaat na 14 dagen onderzoek, was zoals we hadden voorzien… Er kon geen oorzakelijke fout door de gemeentediensten worden vastgesteld. Jawel, voor de naïevelingen onder ons… wat had je gedacht, als de onderzoeker zelf z’n administratie moet onderzoeken.

Wij bleven uiteraard niet bij de pakken zitten, en hebben zowel bij de dienst ‘Sociale zaken’ als bij het provinciebestuur deze zaak aangekaart met een uiteindelijk gunstig gevolg, zodat onze vrijwillige medewerkers toch nog op tijd verzekerd waren.
Ondertussen heeft de Vlaamse gemeenschap deze dienst van de Provincie overgenomen,
en is ook het advies van de gemeente niet meer nodig. Hoera, hoera !!!

Restte ons nog het probleem van de damestoiletten… waarbij we (gezien wat is vooraf gegaan) ons vooral consenteerde tot de 2 dames in het toenmalige schepencollege, en hun een beeld voorhielden van een 50tal dames dat met genepen benen zwetend stonden te wachten, op het enige nog werkende toilet tot ze aan beurt waren.
Jawel zulle, de bevoegde schepen kon ons toen schriftelijk melden dat dit probleem inderdaad een miscommunicatie was tussen haar diensten en ondertussen was opgelost.
Dank U, Mevr. De schepenen ! Je bent (was) de enige die ons persoonlijk contacteerde.
U weet niet hoe neig we dit waardeerden.

Dus met een positieve blik… hup, hup … naar de ‘Big Day’  !!!
De zaal binnen, brrr koud hé, 15 december.. snap je.  Ach positief denken, ze hebben waarschijnlijk de
chauffage (lees verwarming) nog maar net opgezet !
Twee uur voor aanvang dan toch maar naar de verantwoordelijke gebeld, en ja zulle,
ze waren dat vergeten. Veel sorry, drink een pintje, neen… kben aan ‘t werk.
Om 1 uur 's ochtends begon het weer héél fris te worden.
(vooral volgens onze dames)
Verdomt, we konden niet aan de verwarmingsketel. 
Ps dames: Dat zal ons nooit meer voorvallen, das beloofd !

Tja, dat zijn na 3 jaar idd koeien uit de oude gracht, maar geachte bezoeker/lezer…
vergist je niet. Wij zijn een (jeugd)vereniging met ballen, en onze plaatselijk politici hebben het moeilijk met een vereniging waar ze geen vat op hebben. Wij zeggen waar het op staat, geen gezwansd, geheimdoenerij of achterkamerpolitiek. Wij hekelen onrecht en vriendjespolitiek.

En voor degene die ons maar al te graag als buitenlanders en/of vreemdelingen (lees: buiten gemeentelijk) willen verkopen.
WIJ ZIJN HERZELE… al van 1977 en we ademen Herzele, tot spijt wie het benijdt.
Wij zoeken geen misplaatste confrontatie, maar eisen in naam van al onze vrijwilligers een eerlijke en respectvolle behandeling in waar we voor staan. Hoezeer men ons graag negeert, hoe meer we ons zullen laten horen & tonen.

En om terug naar de essentie van ons betoog te gaan…
Geachte politici, fijn dat je wilt investeren in feestzaal ’t hoefijzer.
U hebt de mond vol over “de burger betrekken” bij wat wordt besproken/beslist.
Luister dan ook naar deze burger en zoekt geen goedkope uitvluchten om de schijn hoog te houden. Deze zaal heeft nog potentie, alleen… het zal meer moeten zijn dan hier en daar een likje verf te geven. 
De toiletten (wc’s) … AUB, hou eens rekening met de mindervalide, en bespaar hen de vernedering om telkens opnieuw de trappen te moeten worden opgedragen. De locatie van deze toiletten heeft z’n tijd gehad en past niet meer in de huidige levensstandaard.
Je hebt de ruimte in de achterzijde van het voormalige café, thans frituur. 
U bent eigenaar van dat gebouw, het moet niet moeilijk zijn dit mogelijk te maken.

En de huidige locatie van de toiletten kunnen dan eindelijk de behoefte van een kleedkamer invullen, zonder dat deze volgestouwd zijn met de tafels en stoelen. Wie deze zaal ooit al in gebruik heeft genomen, weet waarover we spreken.

Ten slotte.. aan wie wil (be)wijzen dat we niet op onze gemeente onze activiteiten aanbieden, ach.. men moet er ons de kans toe geven he. Wij streven er naar om ooit ook eens in “Helemaal Herzele” te worden opgenomen :-))) Tenware me dat liever niet heeft.
Dat ze dan zo dapper zijn ons dit persoonlijk te laten weten he, en niet via derden.

Met de stellinginname zoals deze die ons via chat bereikte, kunnen we alleen concluderen dat Helemaal Herzele alleen maar een politiek schaamlapje is. Oftewel dat sommige leidinggevende personen op deze website helemaal niet Helemaal Herzele zijn.

Wij houden er alvast aan dat niemand van onze leiding een persoonlijk partijpolitiek standpunt inneemt in de relatie met dit jeugdhuis.

De redactie.